ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > MED > O předmětu
Course header (C001) Help

KAP/MED

Text (C021) Help

Cílem kurzu je přiblížit studentům základní parametry vztahů médií, veřejnosti a politických aktérů a institucí. Kurz je zaměřen zejména na následující okruhy:

  1. Teorie médií, média a společnost, teoretické modely v politické komunikaci;
  2. konceptualizace pojmů „veřejnost“, „veřejné mínění“, „masová kultura“, „komercionalizace“, "média", "globální média", „globalizace“, "propaganda", "veřejná diplomacie" aj. 
  3. Média v moderních dějinách, masmédia, média v demokracii včetně bulvarizace a koncentrace vlastnictví; volební kampaně a politický marketing; agenda-setting.
  4. Politická komunikace, politické instituce a komunikace v éře nových médií.
  5. Média v politickém systému České republiky.
Last updated: 31.01.2016
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KAP/MED, Media in Contemporary Politics
Teaching Summer semester , Lecture 2 [Hours/Week] Seminar 1 [Hours/Week]
Completion Exam, 4 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KAP/MED -IS/STAG

The aim of the course is to present the basic attributes of the relations between the media, the public, political actors and institutions. The course will focus on media theory, the relationship between media and society, theoretical models of political communication, conceptualization of the notions of society, public opinion, mass culture, commercialization, globalization in relation to the masses and communication, media in modern history, expansion of mass media, media and political culture in democracy, authoritarian and totalitarian regimes, electoral campaigns and marketing, political communication, political institutions and communication in the era of the new media.
This course is intended for postgraduates/Masters students.
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Philosophy and Arts
Department of Politics and International Relations
Doc. PhDr.
Přemysl Rosůlek
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 5603

Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 10:00 11:00 Kancelář vyučujícího - JJ 323. POZOR: Dne 18.6. budou KH až od 14:00 do 15:00 hodin.
Každý Středa 11:00 12:00 Kancelář vyučujícího - JJ 323.
News (C012) Help
This portlet is not initialized.
News
No news entered at the moment
[RSS]