ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > MED > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/MED

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KAP/MED - IS/STAG

Základní
Jirák, Jan; Köpplová, Barbara, Média a společnost , Praha : Portál 2003
McNair, Brian, Sociologie žurnalistiky , Praha : Portál 2004
Rozšiřující
Čmejrková, Světla; Hoffmannová, Jana, Jazyk, média, politika , Praha : Academia 2003
Burns, Lynette Sheridan, Žurnalistika : praktická příručka pro novináře , Praha : Portál 2004
Doporučená
McLuhan, Herbert Marshall, Člověk, média a elektronická kultura : výbor z díla , Brno : Jota 2000
Thompson, John B., Média a modernita : sociální teorie médií , Praha : Karolinum 2004
Politická komunikace a média , Praha : Karolinum 2000
Burton, Graeme; Jirák, Jan, Úvod do studia médií , Brno : Barrister & Principal 2001
McQuail, Denis, Úvod do teorie masové komunikace , Praha : Portál 1999
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Základní literatura

Jirák, Jan – Köpplová, Barbara (2007): Média a společnost. Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Portál.

 

Doporučená literatura:

Adorno, Theodore W. – Horkheimer, Max (2009): Schéma masové kultury. Oikoymenh 2009.

Ftorek, Jozef (2007). Public relations jako ovlivňování mínění. Praha: Grada.

Jirák, Jan - Köpplová, Barbara (2009): Masová média. Portál: 2009.

McCombs, Maxwell (2009): Agenda-setting. Portál: 2009.

McQuail, Denis (2007): Úvod do teorie masové komunikace. Portál.

Rosůlek, Přemysl a kol.: Média a politika. ZČU 2009.

THOMPSON, John B. (2004): Média a modernita. Karolinum: Praha.

 

Další doporučená literatura/zdroje/možnosti:

Povinná literatura - viz Podmínky absolvování a sekce Seminář.

Další doporučené zdroje:

(1) ZALOŽTE SI: účty na facebook, twitter, instagram, LinkedIn, Researchgate, Academia.edu, pokud je již nemáte. 

(2) VYZKOUŠEJTE software, freeware, online textové analyzátory pro analýzu politických textů (příklady některých, základních, online nástrojů bez nutnosti stahování):

(a) Tag cloud: http://tagcrowd.com/

(b) Textový analyzátor: https://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp

(c) Analýza Twitteru: http://keyhole.co/

(3) VYUŽIJTE možnosti aplikací Android/iOS

(4) VYZKOUĚJTE si pro předmět online výzkum s využitím serverů zdarma (např.): 

(a) www.polleverywhere.com

(b) survio.com

(c) surviomonkey

aj.

(5) Vyzkoušejte výhody RSS čtečky v mobilech/tabletech

(6) Využívejte URL shortener (i na analýzu). Proč?

Poslední změna: 23.02.2017
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.