ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > MES > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/MES

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

V rámci Metodologického semináře se budeme potýkat s ožehavými problémy postupů a přístupů, které můžeme využívat při realizaci výzkumu v rámci politických věd a mezinárodních vztahů, a při tvorbě výstupů z takového výzkumu (s velkým důrazem na formát diplomové práce a odborné studie). Kurz je orientovaný prakticky a budu se snažit náš společný čas rozdělit rovnoměrně mezi diskusi vybraných přístupů, jejich praktické procvičení a interpretaci literatury, která Vám může při výzkumu pomoct. Vzhledem k (pochopitelné) dominanci kvalitativních přístupů v oblasti společenských věd se kurz soustředí především (zdaleka ne však výhradně) na ně.

Účelem kurzu je pomocí praktického učení umožnit studentům získat základní znalosti a zručnosti potřebné pro realizaci vlastního výzkumu:

1. formulovat a odůvodnit vlastní výzkumný problém a výzkumné otázky;
2. zvolit vhodný teoretický přístup a podrobit reflexi své vstupní předpoklady;
3. zvolit vhodné postupy při konstrukci dat;
4. zvolit vhodné postupy při interpretaci dat.

V rámci kurzu budeme relativně hodně číst: čeká na Vás zhruba 300 stran anglických, českých i slovenských textů, které budete muset zpracovávat průběžně, další texty na Vás čekají v rámci přípravy na zkoušku. Nepodceňujte tuto část kurzu, včasné zpracování poznámek k textům a související porozumění a znalost textů jsou klíčovými podmínkami absolvování kurzu.   

Výklad bude probíhat v jazyce slovenském se sporadickými výpady k češtině a jiným jazykům.

Poslední změna: 08.09.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/MES, Metodologický seminář
Výuka Zimní semestr , Seminář 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Nebyla nalezena vazba učitele na telefonní seznam, data (místnost, telefony) nemusí být k dispozici.
Pro nastavený login nebyl nalezen žádný vyučující!
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Obrázek (C008) Nápověda
Method Man is watching you!
Method Man is watching you!