ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > MEV > O předmětu