ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > MVMV2 > O předmětu
Course header (C001) Help

KAP/MVMV2

Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KAP/MVMV2, Internationa Relations 2
Teaching Summer semester , Lecture 3 [Hours/Week] Seminar 2 [Hours/Week]
Completion Exam, 6 credits,
Preclusive courses KAP/MV2  (International Relations 2)
Course has neither prerequisite nor recommended (for your information) courses...
Text (C021) Help

Kurz navazuje na KAP/MVMV1. Vzhledem k tomu, že v LS akademického roku 2017/2018 výuka kurzu nebude probíhat, budou studenti navštěvovat kurz KAP/FMS v LS akademického roku 2017/2018. Studenti kurzu KAP/MVMV2 nemusí navštěvovat semináře KAP/FMS, mohou ale na ně dobrovolně docházet. Pokud se tak rozhodnou, nebude po nich vyžadováno plnění aktivit. Následně studenti vypracují seminární práci v rozsahu 7 stran na téma zadané vyučující dr. Piknerovou. Student má právo na jedno přepracování seminárního textu.

Studenti přijdou během prvního týdne semestru do KH dr. Piknerové pro zadání seminární práce.

Zkouška bude mít charakter ústního pohovoru a prověří znalost přednášek (kurzu KAP/FMS), povinné literatury a kvalitu seminární práce.

Last updated: 18.01.2018
 
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Philosophy and Arts
Department of Politics and International Relations
Doc. PhDr.
Šárka Cabadová Waisová
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone:

Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 14,00 15,00 322
Každý Pátek 13,00 14,00
News (C012) Help
News
No news entered at the moment
[RSS]