ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > MVMV2 > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/MVMV2

Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Buzan, Barry - Little, Richard (2000): International Systems In World History. Oxford University Press. Viz přiložený soubor

Kissinger, Henry (2016): Uspořádání světa. Státní zájmy, konflikty a mocenská politika. PROSTOR: Praha.

DOPORUČENÁ LITERATURA

Luňák, Petr (1997): Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce. Libri: Praha.

Poslední změna: 18.01.2018
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Neobsahuje dokumenty.