ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > NAC1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/NAC1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Kurz Nacionalismus I. je zaměřen na teorii a praxi nacionalismu. Nacionalismus je chápán jako politický princip a  bude interpretován zejména ve spojistosti s politickou vědou.

Kurz se postupně zaměří na: 

TEORETICKÁ ČÁST

(1) vysvětlení základních pojmu (nacionalismus, národ, národní stát, etnická skupina, patriotismus, iredentismus, secese, separatismus atp.);

(2) metodologie výzkumu v oblasti nacionalismu a přehled základních paradigmat v oblasti nacionalismu;

(3) podrobněji na teorie nacionalismu - prezentována bude jejich základní klasifikace a představeny budou myšlenky hlavních autorů jednotlivých teorií primordialistické, perennialistické, etnonacionalistické a modernistické. Zejména pak se bude jednat o představení myšlenek dnes již klasických teoretiků nacionalismu (Anthony D. Smith, Benedict Anderson, Arnošt Gellner, Miroslav Hroch, John Breuilly, Tom Nairn. Ještě předtím budou představeny myšlenky badatelů z dřívějšího období (Otto Bauer, Hans Kohn aj.);

(4) kritickou reflexi výše představených teorií (např. Umut Özkırımli) a doplněny o další témata a soudobé autory (např. banální nacionalismus a Michael Billig);

(5) hlavní paradigmata vysvětlující příčiny vzniku a dynamiku nacionalismu vedoucího k separatismu a secesionismu (Ivo D. Duchacek, Crawford Young, John R. Wood, Stephane Dion, Michael Hechter aj.);

PRAKTICKÁ ČÁST

(6) mytologii, tj. historické události, které se odehrály již ve středověku (švýcarské spříseženství, boje Skotů proti Angličanům aj.) či dokonce starověku (např. židovská starozákonní tradice), ale měly nemalý vliv na konstituování moderních národů a nacionalismů. V období pozdního středověku a novověku se kurz zaměří na monarchie západní Evropy, kdy se etablovala etnická jádra pozdějších národních států;

(7) vznik a evoluci principu národního sebeurčení v Evropě a za jejími hranicemi od konce 18. století až do současnosti. Tento vývoj se ubíral dvěma hlavními a navzájem konfliktními směry - cestou "oficiálního" byrokratického nacionalismu národních států, ale také "romantickou" cestou separatistického, secesionistického a iredentistického úsilí etnických skupin o dosažení autonomie či vlastní státnosti. Touto cestou budou postupně představeny principy americké a francouzské revoluce, Grosstaatenbildung, "prahový princip" 19. století, wilsonismus, problematika nacionalismu a dekolonizace, etnonacionalismus v Západní Evropě od 60. let 20. století jako i nacionalismus, který se objevil v souvislosti s rozpadem komunismu;

(8) aktuální problematiku nacionalismu na Západě (Katalánsko, Skotsko, Quebek), ale i na Východě (ex-SSSR, Balkán) a mimo Evropu - představeno bude obecné schéma nacionalismu v Asii, Africe a Latinské Americe;

(9) požadavky menšin a politická praxe států - praktické příklady (ne)řešení etnických a národnostních sporů a národní suverenity v soudobém světě - hraniční spory, devoluce, autonomie, rozdělení, secese atp. včetně problematiky referenda (Skotsko, Katalánsko, Quebec, Černá Hora, Východní Timor, státy a EU, atp.);

(10) fenomén nacionalistických a etnických politických stran ve stranických systémech Evropy i mimo Evropu.

 

Poslední změna: 14.09.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/NAC1, Nacionalismus 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/NAC1 - IS/STAG

Tento předmět je určen pro studenty navazujicího/magisterskeho studia.
Kurz Nacionalismus I. se věnuje teorii a praxi nacionalismu. Nejdříve se kurz zaměří na vysvětlení pojmu nacionalismus, národ, národní stát, etnická skupina, patriotismus, iredentismus, secese, separatismus atp. a poté na teorie nacionalismu, jejich základní klasifikaci a představení myšlenek hlavních autorů teorií primordialistické, perennialistické, etnonacionalistické a modernistické. Zejména pak se bude jednat o představení myšlenek dnes již klasických teoretiků nacionalismu (Anthony D. Smith, Benedict Anderson, Arnošt Gellner, Miroslav Hroch, John Breuilly, Tom Nairn. Ještě předtím budou představeny myšlenky badatelů z dřívějšího období (Otto Bauer, Hans Kohn aj.).Výše uvedené teorie budou podrobeny kritické reflexy a doplněny o další témata a autory (např. banální nacionalismus a Michael Billig). V další části kurzu budou představeny hlavní paradigmata vysvětlující příčiny vzniku a dynamiku nacionalismu vedoucího k separatismu a secesionismu (Ivo D. Duchacek, Crawford Young, John R. Wood, Stephane Dion, Michael Hechter aj.).
V praktické části bude nejdříve poukázáno na mytologii, tj. historické události, které se odehrály již ve středověku (švýcarské spříseženství, boje Skotů proti Angličanům aj.) či dokonce starověku (např. židovská starozákonní tradice), ale měly nemalý vliv na konstituování moderních národů a nacionalismů. V období pozdního středověku a novověku se kurz zaměří na monarchie západní Evropy, kdy se etablovala etnická jádra pozdějších národních států. Poté bude reflektován vznik a evoluce principu národního sebeurčení v Evropě a za jejími hranicemi od konce 18. století až do současnosti (principy americké a francouzské revoluce, Grosstaatenbildung, "prahový princip" 19. století, wilsonismus, problematika nacionalismu a dekolonizace, etnonacionalismus v Západní Evropě od 60. let 20. století jako i nacionalismus, který se objevil v souvislosti s rozpadem komunismu). Dále se kurz zaměří na aktuální problematiku nacionalismu na Západě (Katalánsko, Skotsko, Quebec), ale i na Východě (Rusko, BaH, Makedonie). Představeno bude také obecné schéma nacionalismu v Asii, Africe a Latinské Americe.

Obrázek (C008) Nápověda
nacionalismus (http://library.thinkquest.org/07aug/00540/nationalism.html)
nacionalismus (http://library.thinkquest.org/07aug/00540/nationalism.html)
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Přemysl Rosůlek
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5603

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 10:00 11:00 Kancelář vyučujícího - JJ 323.
Každý Středa 11:00 12:00 Kancelář vyučujícího - JJ 323.
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]