ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > OS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/OS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

  • „Je to „nová módní ideologie,“ která je „navázáním na staré známé kolektivistické, a tedy neliberální koncepce.“ Vznikají nové hnutí, nové „ismy,“ nové filosofie, které mohou též znamenat ohrožení svobody.“

    (Václav Klaus, MFD 24.5.2005)

  • "Rozvinutá občanská společnost totiž reprezentuje určitou kvalitu, která by se dala nejlépe popsat jako občanská angažovanost. A aktivní účast na správě věcí veřejných je tím, co dává obsah samotnému pojmu demokracie. (...) Silná občanská společnost--tím, že oslabuje druh vazeb založený na vertikálně organizované patronaci mocných vůči méně mocným či bezmocným--je tím nejlepším imunitním systémem, který si moderní demokracie (...) vytváří." (Jiří Pehe, HN 30. 1. 1998

Občanská společnost názorově štěpí politickou i intelektuální scénu. Proč si nevytvořit vlastní fundovaný náhled?

Poslední změna: 23.08.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/OS, Občanská společnost
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/OS - IS/STAG

Občanská společnost je jedním ze základních konceptů moderní politické teorie, teorie demokracie a politické sociologie. V politickém myšlení i praxi se jí připisuje stále rostoucí význam. Proto je významné tomuto jevu věnovat při studiu politologie, politických systémů, teorie demokracie a tranzitologie nemalou pozornost.
Kurz Občanská společnost se zabývá objasněním různých pojetí občanské společnosti a problematiky vývoje, zkoumání a zamýšlením se nad dílčími problémy veřejné sféry a občanské společnosti. Kurz vychází především z rozboru základních politologických, politicko-filozofických a sociologických prací v dané oblasti a jejich kritického hodnocení. Dále kurz aplikuje teoretická východiska zkoumání občanské společnosti na empirické zkoumání jevů občanské společnosti a její vývoj v České republice stejně jako na globální úroveň OS. Snahou je odkrýt složitost tematiky občanské společnosti především v normativní ale i v empirické rovině a zároveň její neoddělitelnost od ideálů nejlepšího uspořádání společnosti.
Tento předmet je určen pro studenty navazujicího/magisterského studia.
Obrázek (C008) Nápověda
Eug?ne Delacroix  - Svoboda vede lid
Eug?ne Delacroix - Svoboda vede lid
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Mgr.
Lenka Strnadová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 1084

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 13:45 14:15
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]