ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > PGBV > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/PGBV

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Blízký východ je regionem, o kterém velice často informují média, a to obvykle v nepříliš pozitivním světle. Jde o region se značně konfliktním potenciálem; navíc jsou některé jevy a procesy na Blízkém východě pro příslušníka západního kulturního okruhu bez patřičného vhledu do tamního společensko-historicko-politického prostředí jen těžko pochopitelné. Předmět Politické geografie Blízkého východu si klade za cíl poodhalit a interpretovat zásadní politicko-geografické jevy, jež mají většinou historické pozadí a intenzivně ovlivňují současnost Blízkého východu. Jen tak je dle našeho názoru možné porozumět složité situaci a vztahům v regionu ve 20. a na počátku 21. století.

Poslední změna: 07.08.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/PGBV, Politická geografie Blízkého východu
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/PGBV - IS/STAG

Kurz bude zaměřen na zkoumání regionu Blízkého východu tradiční metodologií politické geografie. Pozornost bude věnována procesům, které zformovaly současnou teritoriálně-politickou strukturu regionu, jeho vazby k okolním regionům a postavení v rámci globálního celku, zejména s akcentem na vztahy centrum-periferie, migrace, surovinovou základnu a problematiku vodních zdrojů. Na úrovni jednotlivých států se přednostně zaměříme na etnickou, jazykovou a náboženskou problematiku.


Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr.
David Šanc
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5000, 5615, 602341721

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 12:45 13:45 JJ311 - vyučující
Každý Čtvrtek 11:00 12:00 SO201 - děkan - po předchozí domluvě
Každý Čtvrtek 13:30 14:30 JJ311 - vyučující­
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]