ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > PIHN > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/PIHN

Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

BELL, Daniel: 1962. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties (Harvard University Press: Cambridge).

BELL, Daniel: 1965. Ideology and Soviet Politics. Slavic Review, 24:4, s. 591-603.

BOURDIEU, Pierre: 1994. Doxa and Common Life: An Interview. In Žizek, Slavoj (ed.), Mapping Ideology (Verso: London, New York), s. 265-277.

DECKER, James M.: 2004. Ideology (Palgrave Macmillan: New York).

EAGLETON, Terry: 1994. Doxa and Common Life: An Interview. In Žizek, Slavoj (ed.), Mapping Ideology (Verso: London, New York), s. 265-277.

ENGELS, Friedrich: 1978. To Franz Mehring. In Tucker, Robert C. (ed.), The Marx-Engels Reader (Norton & CO: New York, London), s. 765-767.

FINE, Ben: 1980. Economic Theory and Ideology (Edward Arnold: London).

FIRESTONE, Shulamith: 1970. The Dialectic of Sex. The Case for Feminist Revolution (A Bantam Book: New York).

FUKUYAMA, Francis: 2002. Konec dějin a poslední člověk (Rybka Publishers: Praha).

GALLOWAY, Alexander R.: 2006. Language Wats To Be Overlooked: On Software and Ideology. Journal of Visual Culture, 5:3, s. 315-331.

GEERTZ, Clifford: 2000. Interpretace kultur. Vybrané eseje (SLON: Praha).

GREER, Germanine: 1991. The Female Eunuch (Harper Collins: New York).

GUBA, Egon G. a LINCOLN, Yvonna S.: 1994. Competing Paradigms in Qualitative Research. In Denzin, Norman K. a Lincoln, Yvonna. S. (eds.), Handbook of Qualitative Research (Sage: Thousand Oaks), s. 105-117.

HAYEK, Friedrich von A.: 2004. Cesta do otroctví (Barrister & Principal: Brno).

HEIDEGGER, Martin: 2008. Bytí a čas (Oikoymenh: Praha).

KUHN, Thomas S.: 1997. Struktura vědeckých revolucí (Oikoymenh: Praha).

LENIN, Vladimir I.: 1949: Co dělat? Palčivé otázky našeho hnutí (Svoboda: Praha).

LOVELOCK, James: 1994. Gaia: živoucí planeta (Mladá fronta: Praha).

MALEŠEVIĆ, Siniša: 2006. Identity as Ideology. Understanding Ethnicity and Nationalism (Palgrave Macmillan: New York).

MANNHEIM, Karl: 1991. Ideologie a utopie. Přednášky a eseje (Archa: Bratislava).

MILLET, Kate: 2000. Sexual Politics (University of Illinois Press: Urbana a Chicago).

MILLS, Charles W.: 2008. Sociologická imaginace (SLON: Praha).

MISES, Ludwig von: 1998. Liberalismus (Ekopress: Praha).

MISES, Ludwig von: 2006. Lidské jednání: pojednání o ekonomii (Liberální institut: Praha).

NAESS, Arne: 1993. Sebeuskutečnění: ekologický přístup k bytí ve světě. In Seed, John; Macyová, Joanna; Flemingová, Pat; Naess, Arne: 1993. Myslet jako hora. Shromáždění všech bytostí (Abies Publishers: Prešov), s. 25-35.

NEEDLER, Martin C.: 1996. Identity, Interest, and Ideology: An Introduction to Politics (Praeger: Westport).

OAKESHOTT, Michael: 2011. On Being Conservative. In Ball, Terence a Dagger, Richard (eds.), Ideals and Ideologies. A Reader (Longman: Boston), s. 145-153.

POPPER, Karl R.: 1997. Logika vědeckého bádání (Oikoymenh: Praha).

ROTHBARD, Murray N.: 2009a. Etika svobody (Liberální institut: Praha).

ROTHBARD, Murray N.: 2009b. Man, Economy, and State. A Treatise on Economic Principles with Power and Market, Government and Economy (Ludwig von Mises Institute: Auburn).

SAUSSURE, Ferdinand de: 2007. Kurz obecné lingvistiky (Academia: Praha).

SINGER, Peter: 2001. Osvobození zvířat (Práh: Praha).

STANKIEWICZ, Władysław J.: 2006. Hledání politické filosofie: ideologie na sklonku dvacátého století (CDK: Brno).

STRAUSS, Leo: 1995. Eseje o politické filosofii (Oikoymenh: Praha).

ŠARADÍN, Pavel: 2001. Historické proměny pojmu ideologie (CDK: Brno).

VOEGELIN, Eric: 2000a. Nová věda o politice (CDK: Brno).

VOEGELIN, Eric: 2000b. Kouzlo extrému. Revolta proti rozumu a skutečnosti (Mladá fronta: Praha).

WEBER, Max: 1998. Metodologie, sociologie a politika (Oikoymenh: Praha).

Poslední změna: 19.09.2015
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Literatura

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.