ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > POL1 > O předmětu