ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > POL2 > O předmětu