ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > PP1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/PP1

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/PP1, Politologie 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/PP1 - IS/STAG

Cílem kurzu je seznámit studenty/studentky se stěžejními východisky politické vědy, základními tematickými okruhy, pojmy, koncepty a ideologiemi. Základním cílem je objasnit místo politické vědy mezi ostatními společensko-vědními disciplínami, nastínit vývoj politologie jako samostatné vědní disciplíny, definovat objekty jejího zkoumání a objasnit klíčové koncepty, které definují moderní oblast politického a stojí v centru politologického zkoumání. Zároveň se kurz zabývá způsobem, jakým k těmto konceptům přistupují stěžejní politické ideologie. Kurz slouží jako výchozí bod pro pozdější hlubší analýzu politických systémů a jako seznámení s možnostmi teoretické klasifikace systémů, jejich charakteru a fungování. Kurz PP1 je úvodem do konceptuální a ideové problematiky politologie, zatímco kurz PP2 se soustředí na procedurální a institucionální stránku politiky.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Michal Kubát
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Čtvrtek 15:45 18:20 KAP/ATV JJ-304
Čtvrtek 12:05 14:40 KAP/EPOS JJ-303
Čtvrtek 8:25 11:00 KAP/STR JJ-303

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Čtvrtek 10:00 11:00 312
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]