ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > PP1 > O předmětu