ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > PPP > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/PPP

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/PPP, Politika v postsovětském prostoru
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/PPP - IS/STAG

Cílem předmětu je seznámit studenta s politickým vývojem v postsovětském prostoru. Po rozpadu SSSR vzniklo na jeho místě několik různorodých regionů tvořených patnácti novými státy. Analýza politických systémů těchto zemí, spolupráce v oblasti a konfliktních témat je hlavním předmětem kurzu. Hlavní důraz bude kladen na regiony střední Asie a Kavkazu, které nejsou předmětem jiných kurzů ve studijním programu. Zvláštní přednášky budou věnovány integračním uskupením v postsovětském prostoru a roli Ruska v této oblasti.
Cílem kurzu je poskytnout studentům základní přehled o současném dění v oblasti bývalého SSSR. Na výklad v přednáškách navazuje diskuze v semináři, kde mohou být témata přednášek rozvíjena a diskutována s ohledem na znalosti a zájem studentů.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr.
Magdaléna Baštář Leichtová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]