ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > PREU > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/PREU

Text (C021) Nápověda

Anotace

Kurz tematicky navazuje na předmět Institucionální systém Evropské unie. Cílem kurzu je seznámit studenty se dvěma základními fenomény paralelně probíhajícími v rámci evropské integrace – rozšiřováním počtu členských států a prohlubováním integračního procesu (rozšiřováním agendy Evropské unie). Za tímto účelem je kurz rozdělen do dvou tematických částí. V první (obsáhlejší) části je prostřednictvím představení a rozboru činnosti Evropské unie analyzován fenomén prohlubování integračního procesu, druhá část je věnována jednotlivým vlnám rozšíření ES/EU. V rámci kurzu bude nejprve představeno základní schéma pravomocí Evropské unie. Následně bude zevrubně představena podoba a fungování jednotného vnitřního trhu, spolupráce v oblasti justice a vnitra a vybraných sektorových politik. Pozornost bude věnována rovněž pravomocem v zahraničně-ekonomické a zahraničně-politické oblasti. Dále budou představeny jednotlivé vlny rozšiřování ES/EU a bude analyzován jejich dopad na podobu integračního projektu. V závěru kurzu budou nastíněny perspektivy budoucího rozšiřování EU, opět včetně úvah o jejich možném dopadu na podobu a fungování integračního procesu.

Poslední změna: 11.02.2014
 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr. Mgr.
Petr Jurek
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: JJ308
Telefon: 5600

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 11:00 12:00 JJ 308
Každý Čtvrtek 15:30 16:30 JJ 308