ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > PROJ > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/PROJ

Text (C021) Nápověda

LITERATURA

POVINNÁ LITERATURA

1) Cabada, L. a kol. (2007): Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk.

2) Doležal J.; Lacko B., Máchal, P. a kol. (2009): Projektový management podle IPMA. Praha: Grada.

3) Laws, S.; Harper, C.; Marcus, R. (2003): Research for Development. A Practical Guide. Los Angeles-London-New Delphi: Sage.

DALŠÍ DOPORUČENÁ LITERATURA:

  • Aune, J.B. (2000): Logical Framework Approach and PRA – mutually exclusive or complementary tools for project planning. Development in Practice 10(5): 687-690.
  • Cabada, L. a kol. (2007): Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk (v tisku).
  • Halámek, P. (2004): Projektový cyklus v Evropské unii. Brno: Masarykova univerzita.
  • Kol. (2004): Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
  • Marek, D. – Kantor, T. (2007): Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno: Barrister a Principal.
  • Örtengren, K. (2003): The Logical Framework Approach. SIDA.
  • Veselý, A. (2005): Metody a metodologie vymezení problému. UK FSV CESES.
  • Veselý, A. (2006): Analýza vymezení problému ve veřejné politice. FSV UK: Pražské sociálně vědní studie/Veřejná politika a prognostika 008.
Poslední změna: 28.09.2012
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.
Text (C021) Nápověda

Zdroje na internetu

 

Doporučené prameny:
Projektové plánování, projektové řízení – informace:
Vybrané odkazy – finanční podpora EU a ESVO:
Strukturální fondy Evropské uniewww.strukturalni-fondy.cz
Strukturální fondy Evropské uniewww.strukturalnifondy.cz
Evropská uniewww.evropska-unie.cz
Finanční mechanismy EHP a Norska
Vybrané internetové odkazy – vzdělávání, věda a výzkum:
Fond rozvoje vysokých škol – http://www.radavs.cz
Fulbrightova komise v ČRhttp://fulbright.cz/
Grantová agentura ČRhttp://www.gacr.cz
zdělávací nadace Jana Husahttp://www.vnjh.cz


 

 

Poslední změna: 28.09.2012