ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > RBK > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/RBK

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Účelem tohoto kurzu je prohloubit teoretické znalosti studentů o problematice bezpečnostních studií v současnosti a představit a naučit se aplikovat (minimálně) jeden ze současných analytických přístupů. Během kurzu je kladen důraz na analytickou činnost studentů, která zahrnuje schopnost kriticky přemýšlet nad možnými teoretickými východisky, schopnost instrumentálně a kreativně pracovat s koncepty, schopnost rešeršní práce s informacemi o bezpečnosti v konkrétních regionech, a schopnost uspořádat je s pomocí zvolených konceptů do podoby originálního vysvětlení.

Práce v rámci kurzu bude rozdělená nerovnoměrně, s ohledem na to, že Vás budu od počátku do zhruba půlky semestru průběžně zatěžovat literaturou, kterou budete muset číst a zpracovávat do strukturovaných poznámek. Ve druhé půlce semestru se pak budeme věnovat praktické aplikaci konceptů, s nimiž se pomocí literatury a výkladu obeznámíme. Praktická činnost bude skupinová a důraz bude kladen na kreativitu stejně jako na analytickou disciplínu.

Poslední změna: 30.01.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/RBK, Regionální bezpečnostní komplexy
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/RBK - IS/STAG

Cílem kurzu je studenty seznámit s obecným konceptem bezpečnosti a se základy rychle se rozvíjející teorie regionálních bezpečnostních komplexů. Kurz studentovi vysvětlí důvody rostoucí důležitosti regionální bezpečnosti od 90. let 20. století (konec bipolární konfrontace, vznik nových regionálních hrozeb a konfliktů apod.) a rozvoje regionálních bezpečnostních komplexů. Vedle teoretické části kurz obsahuje i praktickou část, ve které kurz studentů představí a nastíní praktické fungování regionálních bezpečnostních organizací, resp. regionálních bezpečnostních komplexů v současném mezinárodním systému.
Tento předmět je určen pro studenty navazujícího/magisterského studia.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Nebyla nalezena vazba učitele na telefonní seznam, data (místnost, telefony) nemusí být k dispozici.
Pro nastavený login nebyl nalezen žádný vyučující!
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]