ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > RBK > O předmětu
Course header (C001) Help

KAP/RBK

Text (C021) Help

Účelem tohoto kurzu je prohloubit teoretické znalosti studentů o problematice bezpečnostních studií v současnosti a představit a naučit se aplikovat (minimálně) jeden ze současných analytických přístupů. Během kurzu je kladen důraz na analytickou činnost studentů, která zahrnuje schopnost kriticky přemýšlet nad možnými teoretickými východisky, schopnost instrumentálně a kreativně pracovat s koncepty, schopnost rešeršní práce s informacemi o bezpečnosti v konkrétních regionech, a schopnost uspořádat je s pomocí zvolených konceptů do podoby originálního vysvětlení.

Práce v rámci kurzu bude rozdělená nerovnoměrně, s ohledem na to, že Vás budu od počátku do zhruba půlky semestru průběžně zatěžovat literaturou, kterou budete muset číst a zpracovávat do strukturovaných poznámek. Ve druhé půlce semestru se pak budeme věnovat praktické aplikaci konceptů, s nimiž se pomocí literatury a výkladu obeznámíme. Praktická činnost bude skupinová a důraz bude kladen na kreativitu stejně jako na analytickou disciplínu.

Last updated: 30.01.2015
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KAP/RBK, Regional Security Complexes
Teaching Summer semester , Lecture 2 [Hours/Week] Seminar 3 [Hours/Week]
Completion Exam, 6 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KAP/RBK -IS/STAG

System conflict was diminished from international relations in the end of 20th century, but there appeared many new regional threats, and type-specific new threats. Security theory includes new spheres and referential objects. That is why importance of regional security organizations increases in practice. In theoretical analysis most suitable framework showed to be regional security complexes - institutionalized or not.
This course is intended for postgraduates/Masters students.
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
No lecturer link to Phone Book found. Data (room, ph.number) may not be available.
For login set no lecturer found!
News (C012) Help
News
No news entered at the moment
[RSS]