ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > RE > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/RE

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KAP/RE - IS/STAG

Základní
Cole, John; Cole, Francis, A geography of the European Union , New York : Routledge 1997
Wang, Gungwu, Global history and migrations , Boulder : Westview Press 1997
Hnízdo, Bořek, Mezinárodní perspektivy politických regionů , Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1995
Glassner, Martin Ira; Fahrer, Chuck, Political geography , Hoboken : John Wiley & Sons 2004
Huntington, Samuel P., Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu , Praha : Rybka Publishers 2001
Kennedy, Paul, Vzestup a pád velmocí : Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000 , Praha : Lidové noviny 1996
Havelka, Miloš; Cabada, Ladislav, Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy , Plzeň : Západočeská univerzita 2000
Rozšiřující
Šatava, Leoš, Národnostní menšiny v Evropě : encyklopedická příručka , Praha : Ivo Železný 1994
Wagstaff, P., Regionalism in the European Union , Intellect, Exster 1992
Tagil, S. (ed), Regions in Central Europe - The Legacy of History, Hurst , London 1999
Doporučená
Minshull, G. N., Dawson, M. J., Europe into 21st Century , Hodder and Stoughton, London 1996
Pomian, Krzysztof, Evropa a její národy : ve znamení jednoty i různosti , Praha : Mladá fronta 2001
Barraclough, G., Harper Collins Atlas of World History , Border Press 2001
Malenovský, Jiří, Mezinárodní právo veřejné : jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu právu, zvlášt k právu českému , Brno : Masarykova univerzita 2004
Potočný, Miroslav; Ondřej, Jan, Mezinárodní právo veřejné : zvláštní část , Praha : C.H.Beck 2006
McEvedy, C., The New Penguin Atlas of Medieval History , Penguin Putnam, New York 1992
Keating, M., The New Regionalism in Western Europe , Edward Elgar, Cheltenham 1998
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Povinné publikace ke zkoušce

Kennedy, Paul. 1996. Vzestup a pád velmocí: Lidové noviny: Praha, povinné jsou části "Evropský zázrak" (s. 36-52), "Británie hegemonem?" (s. 192-201), "Prostřední mocnosti" (S. 202-213), "Krymská válka a rozklad ruské moci" (s. 214-222), 

Schulze, Hagen. 2003. Stát a národ v evropských dějinách. Lidové noviny: Praha.

Poslední změna: 11.09.2013