ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > RI > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/RI

Text (C021) Nápověda

Stručná anotace kurzu

Kurz Ruská identita je povinným kurzem ve druhém semestru studia v oboru Mezinárodní vztahy – východoevropská studia. Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s moderními diskuzemi o ruské identitě, ruském nacionalismu a místě Ruska ve světě. Probrány budou tedy ideové základy ruské politiky v současnosti i v minulosti. Vyloženy budou různé interpretace ruských dějin, které se objevují v různých narativech věnujících se ruské identitě. Tyto znalosti podpoří později absolvované empiričtěji zaměřené kurzy (politické systémy, vztahy zemí postsovětského prostoru a podobně).

Předmět poskytuje základní přehled ideových proudů formujících ruské představy o světě a místě Ruska v něm. Tyto percepce okolního světa se následně promítají jak do přístupu k politickému systému a jeho fungování, tak do vztahů Ruské federace k okolí a okolním zemím. Kurz Ruská identita je tak kurzem, který posluchačům poskytne základní interpretační rámce ruské identity a vytvoří předpoklady pro absolvování dalších kurzů věnujících se Rusku v dalších semestrech studia.

V rámci kurzu bude kladen značný důraz na četbu textů věnujících se tématu kurzu.

Poslední změna: 13.01.2013
 
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr.
Magdaléna Baštář Leichtová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět