ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > RK > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/RK

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KAP/RK - IS/STAG

Základní
Fakta a čísla OSN : základní údaje o Organizaci spojených národů , Praha : Informační centrum OSN 2002
Waisová, Šárka, Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích , Praha : Portál 2005
Waisová, Šárka, Úvod do studia mezinárodních vztahů , Dobrá Voda : Aleš Čeněk 2002
Rozšiřující
Esman, Milton J.; Herring, Ronald J., Carrots, sticks, and ethnic conflict : rethinking development assistance , Michigan : The University of Michigan Press 2003
Otunnu, Olara A. - Doyle, Michael W. (ed.), Peacemaking and Peacekeeping for the New Century , Roman and Littlefield Publisher 1998
Doporučená
Ramsbotham, Oliver - Woodhouse, Tom, Encyclopedia of International Peacekeeping Operations , ABC-Clio 1999
Diehl, Paul F., International Peacekeeping. With new epilogue on Somalia, Bosna, and Cambodia , The John Hopkins University Press 1994
Crocker, Chester A. - Hampson, Fen Osler - Aall, Pamela (ed.), Turbulent Peace. The Challenges of Managing International conflict , USIP Press 2003
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Povinná literatura

OSN: Charta OSN (dostupné na: http://www.osn.cz/system-osn/o-osn/?i=172)

Waisová, Š.: 2005. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Portál: Praha.

Waisová, Š: 2008. Poválečná obnova a budování míru. Brno: Mezinárodní politologický

ústav.

Internetové prameny:

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html - CIA - World Factbook

www.usip.org – United States Institute of Peace

www.casin.ch – Centre for Applied Studies in International Negotiations

www.sipri.org – SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI Yearbook)

http://www.hiik.de/en/index.html - HIICR „Conflict Barometer“

www.osce.org – OBSE

www.nato.int – NATO

Poslední změna: 29.12.2012
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.