ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > RLZ > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/RLZ

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KAP/RLZ - IS/STAG

Základní
Cabada, Ladislav, Projektové řízení ve veřejném sektoru , Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2007
Rozšiřující
Kažmierski, Tomáš, Projektové a strategické plánování pro neziskové organizace , Praha : Centrum pro komunitní práci 2003
KOL. AUTORŮ, Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU. , Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2004
Doporučená
Vilamová, Šárka, Čerpáme finanční zdroje Evropské unie : praktický průvodce , Praha : Grada Publlishing 2005
Marek, Dan, Příprava na strukturální politiku Evropské unie , Ostrava : Repronis 2004
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Doležal, Jan; Lacko, Branislav; Máchal, Pavel a kolektiv: Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, a.s., Praha 2009

Bělohlávek, František; Košťan, Pavol; Šuleř, Oldřich a kol.: Management, Computer Press, a.s., Brno2006.

Chvojková, Anna; Květoň, Viktor:  Finanční prostředky fondů EU v období 2007-2013, IREAS: Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha 2007.

Němec, Vladimír.: Projektový management, Grada Publishing, a.s., Praha 2002

Poslední změna: 25.02.2012
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.