ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > RM > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/RM

Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/RM - IS/STAG

Cílem kurzu je přiblížit studentům rozvojovou problematiku prostřednictvím analýzy jejího mediálního obrazu a práce novináře v rozvojovém světě. Kurz se soustředí na základní seznámení studenta s formami a aktéry mezinárodní rozvojové spolupráce. Kurz má studentům pomoci odhalit způsoby utváření obrazu rozvojového světa ve vyspělých zemích, ve vztahu k rozvoji a rozvojové pomoci v médiích často používané stereotypy, drobné manipulace veřejným míněním apod., které dnes velmi ovlivňují postoje široké veřejnosti a některých důležitých, rozvojových aktérů ve vyspělých státech k rozvojové problematice a rozvoji jako takovému.
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/RM, Média a rozvoj
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr.
Magdaléna Baštář Leichtová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]