ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > SE > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/SE

Text (C021) Nápověda

Anotace kurzu

Kurz se zaměření na politické aspekty vývoje dvou evropských regionů - střední Evropy (Polsko, ČR, Maďarsko, Slovensko) a Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko). V rámci přednášek budou představeny různé možnosti vymezení regionů, bude představeno jejich historicko-teritoriální formování od počátku vzniku politických útvarů až ke konci 20. století. Dále budou probrány politické systémy daných zemí v postkomunistickém období (s výjimkou českého politického systému). Pozornost bude věnována i dalšímu důležitému regionotvorného aspektu každého regionu - regionální integraci.

V akademickém roce 2016/2017 je kurz vyučován zároveň s kurzem KAP/VE a přednášky jsou koncipovány tak, aby obsáhly všechny potřebné regiony.

Poslední změna: 27.01.2017
 
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Michal Kubát
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Čtvrtek 15:45 18:20 KAP/ATV JJ-304
Čtvrtek 12:05 14:40 KAP/EPOS JJ-303
Čtvrtek 8:25 11:00 KAP/STR JJ-303

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Čtvrtek 10:00 11:00 312