ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > SMS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/SMS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Kurz je věnován soudobým trendům v mezinárodním systému a politice. Studenti se seznámí s aktuálními aktéry, koncepty a procesy, které ovlivňují mezinárodní politiku (koncepty moci, vůdcovství a hegemonie v MV, mocenské hierarchie, polarita, rostoucí světové mocnosti a regionální mocnosti, role regionů v MV atd.).

Poslední změna: 08.02.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/SMS, Soudobý mezinárodní systém
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/SMS - IS/STAG

Kurz je věnován aktuálním teoretickým a analytickým pohledům na současnou podobu a perspektivy mezinárodního systému. Vychází z teoretického zázemí "konce studené války" a post-bipolárního světa, přičemž představuje alternativní pohledy (unilateralismus, multilateralismus, regionální bezpečnostní komplexy a regionální mocnosti, mezistádium před přechodem k novému bipolarismu, střet kultur a civilizací, globalizace a interdependence apod.). Přednášky jsou věnovány jak systémové úrovni, tak i úrovni aktérů mezinárodního systému (velmoci, mocnosti, střední mocnosti, malé státy, regiony, civilizace, nestátní aktéři, integrační uskupení apod.). Vedle politické dimenze mezinárodních vztahů bude představena rovněž dimenze ekonomická, bezpečnostní, environmentální apod.
Tento předmět je určen pro studenty navazujícího/magisterského studia.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Ladislav Cabada
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 11.00 11.30 JJ215
Každý Úterý 8.00 8.30 JJ215
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]