ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > SOK > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/SOK

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Cílem kurzu je rozvíjet schopnost studentů kreativně pracovat s analytickými nástroji teorií konfliktů při rozboru vybraných současných ozbrojených konfliktů. Tomuto cíli je podřazena struktura aktivit v rámci kurzu – studenti budou tlačeni do co nejintenzivnější aplikace konceptů, s nimiž se seznamovali v rámci předchozího studia při snaze o vysvětlení fungování současného dění. S ohledem na časovou náročnost takové aktivity a omezení jednoho semestru se kurz zaměří na čtyři základní okruhy tvořené dvěma tématy souvisejíci s obecným vývojem vedení konfliktu v současnosti a dvěma tématy regionálními, zaměřenými na konkrétní konfliktní oblasti. Výběr těchto témat bude diskutován v rámci první hodiny a přizpůsobí se co nejvíce tomu, co studenti zpracovávají v rámci svých diplomových prací (stejně jako možnostem vyučujícího).

Poslední změna: 18.09.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/SOK, Současné ozbrojené konflikty
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/SOK - IS/STAG

Cílem kurzu je studenty seznámit s problematikou války a ozbrojených konfliktů jak po teoretické, tak po praktické stránce. Kurz studenty seznámí s typy konfliktů, se základními teoretickými přístupy a denicemi války a ozbrojených konfliktů a nastíní jim také různé chápání těchto pojmů v multidisciplinární perspektivě. Studentům kurz poskytne základní historický exkurz a nastíní základní charakteristiky, způsoby a metody vedení války v současné době. Kurz studenty seznámí s jednotlivými etapami ozbrojených konfliktů a hlavními znaky, které jednotlivé etapy konfliktu charakterizují. Kurz studentům zároveň nastíní možné způsoby řešení ozbrojených konfliktů a dnešní roli mezinárodních organizací (či jiných aktérů) a diplomacie jak v průběhu konfliktu, tak právě při jejich případném řešení a následné postkonfliktní rekonstrukci.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Šárka Cabadová Waisová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 14,00 15,00 322
Každý Pátek 13,00 14,00
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]