ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > SOK > O předmětu
Course header (C001) Help

KAP/SOK

Text (C021) Help

Cílem kurzu je rozvíjet schopnost studentů kreativně pracovat s analytickými nástroji teorií konfliktů při rozboru vybraných současných ozbrojených konfliktů. Tomuto cíli je podřazena struktura aktivit v rámci kurzu – studenti budou tlačeni do co nejintenzivnější aplikace konceptů, s nimiž se seznamovali v rámci předchozího studia při snaze o vysvětlení fungování současného dění. S ohledem na časovou náročnost takové aktivity a omezení jednoho semestru se kurz zaměří na čtyři základní okruhy tvořené dvěma tématy souvisejíci s obecným vývojem vedení konfliktu v současnosti a dvěma tématy regionálními, zaměřenými na konkrétní konfliktní oblasti. Výběr těchto témat bude diskutován v rámci první hodiny a přizpůsobí se co nejvíce tomu, co studenti zpracovávají v rámci svých diplomových prací (stejně jako možnostem vyučujícího).

Last updated: 18.09.2016
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KAP/SOK, Contemporary Armed Conflicts
Teaching Winter semester , Lecture 2 [Hours/Week] Seminar 2 [Hours/Week]
Completion Exam, 5 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KAP/SOK -IS/STAG

Armed conflicts represent the core issue of strategic studies, military security and international security. The 20th century can be interpreted as the century of wars providing rich experience for mankind together with the greatest advance in and transformation of the warfare character in history. The course "Contemporary armed conflicts" will deal with the armed conflicts after the Cold War but it will include excursus into the history of modern war era. The aim of the course is to outline general problems of armed conflicts at the turn of the 21st century. Students will work with media and foreign sources, web sites with latest news and analysis in the first place. The attitudes of Czech Republic and European Union towards the contemporary armed conflicts and their position in international security will also be described.
The syllabus precise credit/exam requirement will be posted on the website of the Department of Politics and International Relations before the first day of the term.
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Philosophy and Arts
Department of Politics and International Relations
Doc. PhDr.
Šárka Cabadová Waisová
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone:

Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 14,00 15,00 322
Každý Pátek 13,00 14,00
News (C012) Help
This portlet is not initialized.
News
No news entered at the moment
[RSS]