ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > SR > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/SR

Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/SR - IS/STAG

Cílem kurzu je studentům představit základní charakteristiky vývoje Ruské federace v období po rozpadu SSSR až po současnost a to jak z politologické, tak např. společenské či ekonomické perspektivy. Hlavním cílem kurzu je studentům nastínit dodnes neuzavřený a zcela specifický vývoj politiky v Ruské federaci (mj. od formování ústavního systému, přes specifické fungování politického systému po vnitropolitické, regionální problémy), její dlouhodobé problémy a čistě ruská specifika. Student bude během kurzu obeznámen s oficiálním i praktickým fungováním politického systému v Rusku, vývoj a změnami stranického systému, zahraniční politikou Ruska, regionalizací Ruské federace, s některými problematickými regiony uvnitř federace, bezpečnostními otázkami či demografickým vývojem apod. v Rusku během posledních dvou desetiletí.
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/SR, Současné Rusko
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Vizitce není přiřazen žádný login! Tento portlet není nakonfigurován.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr.
Magdaléna Baštář Leichtová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]