ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > ST2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/ST2

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/ST2, Současné teorie mezinárodních vztahů 2
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/ST2 - IS/STAG

Kurz Současné teorie mezinárodních vztahů 2 navazuje na kurz Současné teorie mezinárodních vztahů 1. Kurz by měl studentům představit pokročilé současné teorie mezinárodních vztahů: postpozivistickou kritiku neorealismu/neoliberalismu, foucaultovské, feministické a postmarxistické kritické přístupy, takzvaný "jazykový obrat", "metodologický nacionalismus", odrůdy konstruktivismu v teorii mezinárodních vztahů a postdisciplinární přístupy k témám z oblasti bezpečnosti a mezinárodních záležitostí.
Tento předmět je určen pro studenty navazujícího/magisterského studia.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr.
Magdaléna Baštář Leichtová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]