ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > SVE > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/SVE

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Předmět je zaměřen na transnacionální region Severní Evropa. Studenti získají přehled o historicko-politickém formování regionu a dále o politických, společenských a ekonomických reáliích a vztazích v regionu. I když se jedná primárně o politologicky zaměřený předmět, tento úhel pohledu bude doplněn o maximálně interdisciplinární přístup, aby studenti získali komplexní přehled o regionu. 

Poslední změna: 15.01.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/SVE, Region Severní Evropa
Výuka Letní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/SVE - IS/STAG

Cílem kurzu je obeznámit studenty s politickým regionem Severní Evropa.
V první části kurz definuje region Severní Evropa v historických proměnách od novověku až do současnosti.
Dále budou představeny moderní politické dějiny regionu a jeho kulturní, jazyková, sociální, regionální a etnická geografie.
V další části kurzu budou jeho posluchači obeznámeni s formováním národních států regionu od etablování švédské státnosti až po vznik Islandu. Region Severní Evropa zahrnuje v užším slova smyslu zejména Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko a Island, pozornost ale bude věnována také některým oblastem Severní Evropy, které jsou součástí výše uvedených států, ale buď požívají autonomii, anebo hrají specifickou roli v regionu - Faerské ostrovy, Grónsko, Aalandské ostrovy, Špicberky aj. V neposlední řadě se kurz zaměří i na státy, které do regionu Severní Evropy patří buď přímo, anebo s ním minimálně bezprostředně sousedí - zejména se jedná o státy Pobaltí a severozápadní část Ruska i Kaliningrad. Dále k těmto státům patří Velká Británie, Benelux, Německo a Polsko.
Poslední část kurzu je věnována některým specifikám regionů, k nimž patří neutralita, ale i členství v NATO, fenomén finlandizace, role regionálních organizací (např. Severská rada), vstup severských zemí do EU jako i odpor proti tomu kroku (Norsko) či statut Grónska v této souvislosti. K těmto tématům patří rovněž debata nad rolí sociálního státu v Severní Evropě, představení ekologických standardů těchto zemí jako i přiblížení debaty nad aktuálními problémy, k nimž patří globální oteplování a potenciální důsledky tohoto fenoménu na region Severní Evropy.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Přemysl Rosůlek
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5603

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 10:00 11:00 Kancelář vyučujícího - JJ 323.
Každý Středa 11:00 12:00 Kancelář vyučujícího - JJ 323.
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]