ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > UMV > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/UMV

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Mezinárodní politika je dnes jednou z velmi populárních a relevantních disciplín. Její studium nám umožňuje porozumět mezinárodnímu dění, ozbrojeným konfliktům a jejich řešení i pochopit, kdo jsou aktéři mezinárodní politiky. 

Poslední změna: 22.07.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/UMV, Úvod do mezinárodních vztahů
Výuka Zimní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 7 kreditů,
Vyloučené předměty KAP/MVMV1  (Mezinárodní vztahy 1) , KAP/MV1  (Mezinárodní vztahy 1) , KAP/MV2  (Mezinárodní vztahy 2)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/UMV - IS/STAG

Cílem kurzu je představit obor Mezinárodní vztahy, vývoj oboru a vývoj zkoumaných témat v českém i mezinárodním prostředí, základní pojmy oboru (tzv. strukturální pojmy) jako je polarita, suverenita a moc, analytické rámce jako jsou tzv. analytické roviny a modelů a her (hra s nulovým a nenulovým součtem a další). V další části kurzu je pozornost věnována formování mezinárodního systému a paradigmatickým představám o formování mezinárodního systému (Kondratěv, Modelsky, Kennedy, Mearsheimer, Fukuyama ad.). V poslední části kurzu je pozornost věnována systému OSN. Přestavena je Společnost národů a vývoj systému OSN. Studenti jsou seznámeni také s agenturami OSN a jejich vztahem k tzv. brettonwoodským institucím. V neposlední řadě je pozornost věnována fungování stálých orgánů OSN jako např. Rada bezpečnosti či Valné shromáždění a reformě OSN. Semináře jsou věnovány konkrétním příkladům mezinárodních integračních procesů. Důraz je kladen na průběžnou samostatnou práci studentů.
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Šárka Cabadová Waisová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 14,00 15,00 322
Každý Pátek 13,00 14,00