ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > UVOD > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/UVOD

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

 

Cílem kurzu je seznámit posluchače s metodologií a metodami politické vědy a poskytnout jim tak základ, který v budoucnu využijí při plnění úkolů v rámci studia. Kurz je obsahově rozdělen do tří segmentů: První je zaměřen na techniku a styl vědecké a odborné práce; v rámci druhého budou posluchači seznámeni se základními teoretickými přístupy a rolí a významem teorie v politické vědě; obsahem třetího je představení základních metodologií a metod politické vědy včetně jejich demonstrace na příkladech. Na seminářích si studenti prostřednictvím vypracovávání zadaných úkolů osvojí základy práce s odbornými texty.

Poslední změna: 20.09.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/UVOD, Úvod do metodologie politické vědy
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Michal Kubát
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Čtvrtek 15:45 18:20 KAP/ATV JJ-304
Čtvrtek 12:05 14:40 KAP/EPOS JJ-303
Čtvrtek 8:25 11:00 KAP/STR JJ-303

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Čtvrtek 10:00 11:00 312
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]