ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > VOL > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/VOL

Text (C021) Nápověda

Informace o předmětu

Cílem kurzu Volby a volební systémy je přiblížit studentům fenomén voleb a volebních systémů. Nejprve se student seznámí z takovými tématy, jakými jsou svobodné volby, volební právo či funkce voleb. V průběhu kurzu bude mít student možnost nahlédnout do problematiky organizace a průběhu voleb, volebního marketingu, volebního chování, volební účasti či volební geografie.
Podstatnou část kurzu Volby a volební systémy tvoří teorie volebních systémů, typologie volebních systémů (proporční volební systémy, semiproporční volební systémy, většinové volební systémy a smíšené volební systémy), jednotlivé komponenty volebního systému (volební obvody, matematické metody, volební klausule apod.) a v neposlední řadě volební inženýrství spolu politickými konsekvencemi volebních systémů.

 

 

Výuka pro KFS probíhá v rámci jedné soboty.

Poslední změna: 08.09.2014
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Aktivity z kolokvia

Neobsahuje dokumenty.
Obrázek (C008) Nápověda
Kritický pohled na volby
Kritický pohled na volby
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Michal Kubát
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Čtvrtek 15:45 18:20 KAP/ATV JJ-304
Čtvrtek 12:05 14:40 KAP/EPOS JJ-303
Čtvrtek 8:25 11:00 KAP/STR JJ-303

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Čtvrtek 10:00 11:00 312