ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAR > ARSE1 > O předmětu