ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAR > PAR1 > O předmětu