ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAR > SMRT2 > O předmětu