ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAR > SULS2 > O předmětu