ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAR > TA > O předmětu