ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAR > TAM4 > O předmětu