ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAR > TEA > O předmětu