ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > 1IIS > O předmětu