ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > 1IIS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KBS/1IIS

Úvod do izraelských studií

Garanti: Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D.

0
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KBS/1IIS, Úvod do izraelských studií
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KBS/1IIS - IS/STAG

Tento základní kurz uvede studenta do diskurzu izraelských studií. Kurz se zaměřuje primárně na dějiny státu Izrael, jeho politiku a společnost, stejně jako na otázky náboženství a kultury v Izraeli. Kurz se záměrně snaží vykročit z tradičního schématu, kdy jsou izraelské dějiny pojímány výhradně prizmatem izraelsko-palestinského konfliktu. Jakkoliv je tento konflikt pro izraelské dějiny zásadní, tento kurz se snaží zahrnout i témata, která jsou zásadní pro dějiny a identitu Izraele, ačkoliv nejsou přímo spojeny s blízkovýchodním konfliktem. Výklad začíná u zrodu sionismu a pokračuje přes historii jišuvu, situaci sionistického hnutí v Palestině během britského mandátu a 2. světové války, zrod Izraele v roce 1948, období prvních dvou dekád (typické svou socialistickou ideologií mamlachtijut), nástup Izraele jakožto lokální mocnosti v 60. letech, proměny izraelské společnosti v 70. a 80. letech až k důsledkům dvou intifád a selhání mírového procesu na přelomu tisíciletí. Závěrečné přednášky pak nabídnou přehled aktuálních problémů ve státu Izrael (problematika menšin, "Start-up Nation", prohubování sociálních rozdílů, polarizace společnosti, ortodoxní Židé atd.). Poslední přednáška nabídne i stručný exkurz do dějin izraelsko-českých vztahů.
Kurz je vyučován pouze v angličtině.

Obrázek (C008) Nápověda
Obrázek (C008) Nápověda
Srulik - slavná postavička z karikatur Gabriela Gardoše reprezentující mladý Izrael.
Srulik - slavná postavička z karikatur Gabriela Gardoše reprezentující mladý Izrael.