ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > AOBS > O předmětu