ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > AS > O předmětu