ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > BVM > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KBS/BVM

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KBS/BVM, Blízký východ - metody výzkumu
Výuka Zimní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 7 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KBS/BVM - IS/STAG

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti metodologie i úžeji konkrétních metodik vybraných společenských věd. Důraz bude kladen na teoretické i praktické zvládnutí metodiky kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Seznámeni budou i s prováděním základních mediálních výzkumů a analýzy sociálních sítí. Kurs doplní informace z výzkumu náboženství v sociálních vědách.


Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra blízkovýchodních studií
Doc. PhDr.
Jan Záhořík
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5018, 5344

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 09:15 10:15 TY 507