ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > CIRA > O předmětu