ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > CMAS > O předmětu