ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > DKMB1 > O předmětu