ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > DZJ1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KBS/DZJ1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

První část cyklu přednášek Dějiny Židů - Judaismus je zaměřena na starověké dějiny Židů a seznamuje posluchače se stěžejními momenty jedněch z prvních „lineárně“ formulovaných dějin národa. Pozornost je však věnována také proměnám židovského náboženství a jeho formování až k rabínskému judaismu. Vedle tanachického textu, který je však reflektován spíše z pohledu literárně-kritické tradice, se výklad rovněž opírá o poznatky získané archeologickým průzkumem a o dobové zprávy dochované ze zkoumané oblasti i z dalších regionů.

Poslední změna: 06.09.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KBS/DZJ1, Dějiny Židů - Judaismus 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KBS/DZJ1 - IS/STAG

Úvod do dějin izraelského a později židovského národa, jak se postupně formoval na základě náboženského společenství, amfiktyonie. Vědecké teorie vzniku Izraele, monoteismu, koncept lineárních dějin v knize Dvarim, vyjití z Egypta jako archetypální příběh ustanovení národa. Soudci, království, Šalomounův chrám, centralizace moci, význam Jeruzaléma, reformátoři na trůně, moc aristokracie, kněžstva, proroků a vzdělanců. Babylónské zajetí jako zlomová událost, vznik judaismu a židovstva. Poexilní situace.
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]