ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > ISA > O předmětu