ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > ISE > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KBS/ISE

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Dějiny vztahů Evropy s islámskou kulturou jsou velmi bohaté. Kromě  vojenského, politického či ideologického soupeření zahrnují také různorodé formy hospodářských, vědeckých, uměleckých interakcí. První část přednášek je zaměřena na specifické zkušenosti různých evropských regionů s mocí a kulturou islámu od vzniku tohoto nejmladšího monoteismu do novověku. Vedle geopolitického boje obou civilizačních okruhů je pozornost zaměřena mimo jiné na proměny západní percepce islámu a zejména na obousměrné kulturní ovlivňování. Akcentovány budou vždy zejména kulturní aspekty problematiky. Druhá část přednášek se zabývá přítomností islámu v současné Evropě. Analyzovány  budou na jedné straně zkušenosti a problémy muslimských komunit v různých evropských zemích, na straně druhé zkušenosti, reakce a reálná politika vlád příslušných států. V souvislosti s těmito tématy budou v rámci seminářů podrobeny diskusi pojmy jako multikulturalismus, exkluze, asimilace, sekularismus, islamofobie.
Poslední změna: 24.09.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KBS/ISE, Islám a Evropa
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KBS/ISE - IS/STAG

Cílem předmětu je uvést studenty do historie vztahů zemí Evropy s islámským civilizačním okruhem od středověku po současnost a představit různé aspekty dnešní muslimské přítomnosti v Evropě.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru.
Kurz se vyučuje pouze v angličtině.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra blízkovýchodních studií
Prof. PhDr.
Petr Charvát
DrSc.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: SP212
Telefon: 5357

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]